Зен Вечер отворена за јавноста со Зен Мајстор ЗеншоМедитација - Средба - Говор

Зен Центарот Тао Чан организира Зен Вечер, предводена од Зен Мајсторот Зеншо.Оваа вечер се одржува два пати во месецот и е отворена за секој што е заинтересиран.

Ова е ден на интензивна Зен практика и директна средба со еден духовно-остварен Мајстор.

Во оваа вечер со Зеншо ја искусуваме љубовта и духовната сила, која може да се перцепира само во присуство на просветлен Мајстор.

Во тишината на Зен медитацијата стануваме свесни за длабоката и фундаментална природа на нашето вистинско битие.

После четири медитации, во седење (Зазен) и одење (Кинхин), следи Говор од Мајсторот Зеншо, во времетраење од околу еден час.

Програма на Зен Вечерта

Оваа вечер е под водство на Зен Мајсторот Зеншо В. Коп.

  • За сите кое се присутни за прв пат, Зен вечерта започнува со вовед од страна на Зен Учител од центарот.
  • Вечерта опфаќа три до четири сесии на седечка медитација - зазен која трае од 20-30 минути. После секоја седечка медитација следува медитација во одење или т.н. кинхин, која трае 15 минути.
  • Вечерта продолжува со едно-часовен говор на Зен Мајстор Зеншо.
  • Од околу еден час пауза, со претходна консултација - достапни се индивидуални разговори.
  • Вечерта завршува со седечка медитација - зазен и завршни зборови на Зеншо.

Датуми на Зен Вечерта

7 октомври 2023

14 октомври 2023

11 ноември 2023

25 ноември 2023

9 декември 2023

30 декември 2023

Адреса

Алеа Вили Брандт 18 (Willy-Brandt-Allee 18)
D-65197 Визбаден (Wiesbaden)
Германија

Распоред

Сабота 21.00 - 02.00 часот

Да се понесе со себе:

Комфорна темна облека и потребни додатоци (храна и пијалок)
Медитативните перничиња и соодветните душеци ги обезбедува центарот.

Партиципација

60 евра
40 евра (намалена)