Учењето на Зеншо


Универзална мистика и духовност што се живее

Зеншо не учи на еден директен пат кон духовна реализација.

Buddha

На природен, едноставен и јасен начин тој ни покажува како да ги препознаеме нашите цврсти убедувања и како да ги трансформираме во луцидна самосвест на Умот.

Како што правеле античките Чан мајстори, Зеншо учи жив и динамичен Зен кој без надворешен формализам, го надминува секој теоретски систем.

Со голема инспирација ни зборува за Будизмот, Адваита Веданта, Тантра, Зен и Христијанската мистика.

Painting: Maria

Тој ја открива суштината на овие учења за духовната мудрост покажувајќи ни го вообичаеното потекло на мистичното искуство, кое се наоѓа во сите нив.

Преку овој пат на универзалната мистика, ќе можеме во секојдневието да ја доживееме нашата вистинска природа и да најдеме внатрешен мир и вистинска слобода.

Zen Painting: Sengai