Зен Центар Тао Чан


Зен Центарот Тао Чан е под лично водство на Зен Мајстор Зеншо В. Коп.

Зеншо учи еден современ начин на сеопфатна мистика што ги задоволува духовните потреби и животните услови на денешните луѓе од Западот.

Зен Мајстор Зеншо

Настани

9 мај 2020 - Зен Вечер со Зеншо
23 мај 2020 - Зен Вечер со Зеншо
6 јуни 2020 - Зен Вечер со Зеншо
27 јуни 2020 - Зен Вечер со Зеншо
11 јули 2020 - Зен Вечер со Зеншо