Зен Центар Тао Чан


Зен Центарот Тао Чан е под лично водство на Зен Мајстор Зеншо В. Коп.

Зеншо учи еден современ начин на сеопфатна мистика што ги задоволува духовните потреби и животните услови на денешните луѓе од Западот.

Зен Мајстор ЗеншоКниги од Зеншо

Уметнички слики од Зеншо

Музика од Зеншо

Видеа од Зеншо

Говори за преземање

Враќање назад до себе си